Norges vestligste øysamfunn

Rundt Bulandet står forblåste øyer rakt mot tidevann og strømninger. Dette helt spesielle fiskersamfunnet omfatter mer enn 300 øyer, holmer og skjær, hvorav bare 15 er bebodde.

 

Rotfast i ett med naturkreftene

Bulandet, tidligere kalt Bue, er den vestligste bebodde fiskeværet i Norge. Navnet Bue stammer sannsynligvis fra de gamle fiskebuene som ble bygget av de første tilflytterne som kom i hopetall fra fastlandet under de rike fiskesesongene. Bue er også et mannsnavn som går tilbake til norrøne Búi, som betyr ‘fastbuande’.

Helt ytterst i havgapet har Bulandet lenge vært formet av tidevann og strømninger. Et øysamfunn der fisken alltid har vært levebrødet til de fastboende – et folk som har stått rotfast i ett med naturkreftene.

Fisk er fremdeles vårt levebrød, men tidene forandrer seg. Nå høster vi laksen, i stedet for å fange den. Vi gjør fortsatt ting på vår egen måte, og fisken svømmer fortsatt mot strømmen, som den alltid har gjort.