Motstrøms inn i fremtiden

Med avansert landbasert gjennomstrømningsteknologi er vi akvakultur-pionerer som går motstrøms inn i fremtiden.

Bærekraftige løsninger

Vår gjennomstrømningsteknologi er et energieffektivt system som henter rent, kaldt sjøvann direkte fra havet. Vannet hentes opp fra dypet og fordeles i tanker på land. Dette gjør vi for å sikre en jevn temperatur og god vannkvalitet. Fra tankene fordeles vannet ved naturlig fall gjennom fisketanken for å skape en naturlig sterk strøm som fisken svømmer mot.

Det er denne svømmetreningen som er karakteristisk for vår Buelaks®. Det trygge miljøet gir fisken optimale forhold for jevn og sunn vekst. Et automatisk fôringssystem passer på at hele stimen får forutsigbarhet og rikelig med næring. Denne unike kombinasjonen av balansert fôring og svømmetrening er det som bygger den nødvendige motstandsdyktigheten Buelaksen er så kjent for.

Vannet som går fra tankene, blir deretter renset før det kommer tilbake i sjøen. En sirkulær og bærekraftig løsning som sikrer perfekte forhold for laksen og miljøet.