Talentfabrikken

En trygg oppvekst gir grunnlaget for et godt liv. Vår atletiske postsmolt vokser seg sterk i et rent og beskyttet miljø.

En sterk smolt

Sunn laks vokser best i naturlige miljøer, der faktorer som påvirker vekst og velvære alltid er under kontroll. Vår avanserte gjennomstrømningsteknologi skaper en sterk og sunn fisk med meget god konsistens og muskelmasse.

I et naturlig kontrollert miljø på land, utvikler vår postsmolt seg til å bli en mer spenstig, naturlig atletisk laks, klar for videre vekst i tradisjonelle oppdrettsanlegg. Vårt team av eksperter følger smolten nøye og tilpasser kontinuerlig svømmemotstand, vannkvalitet og fôring for å få optimal tilvekst og trivsel.