Motstand skaper motstandskraft

Motstand skaper motstandskraft, og bare med motstandskraft kan vi gjøre virkelige fremskritt. På Bulandet, lengst vest i havgapet, er vi omgitt av naturlig motstand.

Norges vestligste øysamfunn

Rundt Bulandet står forblåste øyer rakt mot tidevann og strømninger. Dette helt spesielle fiskersamfunnet omfatter mer enn 300 øyer, holmer og skjær, hvorav bare 15 er bebodde.

I ett med elementene

På Bulandet er vi vant til å jobbe med, mot og i ett med naturkreftene. Her bygger motstand karakter og fellesskap. Sterk vestavind og havstrømninger gjør oss sterkere og sunnere – både fisk og folk.