Motstand skaper motstandskraft

Motstand skaper motstandskraft, og bare med motstandskraft kan vi gjøre virkelige fremskritt. På Bulandet, lengst vest i havgapet, er vi omgitt av naturlig motstand.

 

En sterk kulturarv

Det bygges for mange murer og for få broer. På øyene i Bulandet er det få murer, men desto flere broer. Et fellesskap av mennesker som jobber sammen, med, mot og i ett med elementene. Pioneer, handelsmenn, reisende og fiskerbønder. Innovatører og håndverkere som utnytter naturens ressurser til det ytterste. Her bygger vi broer mellom gamle sjømattradisjoner og fremtidens sjømatproduksjon. Sammen opprettholder vi bærekraftige løsninger for fremtidige generasjoner.

Inkluderende og åpne omfavner vi den hardt opptjente motstandskraften til våre forfedre, og blåser nytt liv i den. I Norges vestligste øysamfunn benytter Bue det beste av moderne, banebrytende landbasert gjennomstrømningsteknologi for å beskytte våre økosystemer og avle frem en sunnere laks.

Moderne akvakulturløsninger er selve hjertet i vår virksomhet. Ved å fusjonere produksjonserfaring og miljøekspertise, jobber vi med lokalsamfunnet og våre industripartnere for å forvalte en sterk kulturarv.